Adatvédelem

 

 1. Az adatkezelési szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) célja

Jelen Szabályzat célja, hogy a korokanmasszazstanfolyam.hu weboldal (Továbbiakban: „Weboldal” ) látogatóinak teljes körű tájékoztatást biztosítson személyes adataik a Weboldal üzemeltetője és tulajdonosa általi kezelésének módjáról, a kezelt adatok fajtáiról, az adatkezelés jogalapjáról , továbbá az adatkezeléssel összefüggő jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

Valamint együttműködés keretében a masszorokegyesulete.hu honlap 2022.02.11. elődás oldal látogatóinak, űrlap kitöltő és beküldő látogatóinak, jelentkezőinek tájékoztatást nyújtson, adataikat kezeli.

Elsődleges adatkezelő

Fekete Ibolya e.v.

9495 Kópháza, Andy Endre utca 17.

Adószáma: Fekete Ibolya e.v.:74108475128 

Email címe: info@masszorvagyok.hu

Az adatkezelő megegyezik a Weboldal tulajdonosával és üzemeltetőjével.

Partner adatkezelőnk nyomtatott termékek értékesítésében:

Visi Viktória e.v.


9485 Nagycenk Gyár utca 56/6.

Adószáma: 56754740-1-28

E-mail címe: viktoria19910629@gmail.com

 • Adatvédelmi tisztviselő

Neve: Fekete Ibolya

 

Lakhelye:  9495 Kópháza, Ady Endre utca 17.

Email címe: info@masszorvagyok.hu

Az adatvédelmi tisztviselő feladata a Weboldal jelen Adatvédelmi Szabályzat szerinti működésének biztosítása, a vonatkozó jogszabály változások nyomon követése és alkalmazása, jelen Szabályzat szükség szerinti módosítása, információnyújtás, továbbá a szükséges monitoring, controlling intézkedések megtétele. Az adatvédelmi tisztviselő feladat- és hatásköre a munkaköri leírásában került részletezésre.

 1. Az Adatfeldolgozók adatai (továbbiakban: „Adatfeldolgozó”)
  • Tárhelyszolgáltató (továbbiakban: „Tárhelyszolgáltató”)

Cég neve: Orien-web Bt.

Székhelye: 3532 Miskolc, Görögszőlő u. 1.

Adószáma: 

Email címe: info@honlapom.hu

 

A Tárhelyszolgáltató biztosítja a regisztrált felhasználók adatainak tárolását a szerverükön létrehozott SQL adatbázisban.


Online számlázó felületünk a billingo.hu - számukra a számlázáshoz szükséges adatokat továbbatjuk jogszabálynak megfelelően.

 1. Jogszabályi háttér

A Weboldal működtetése során az Adatkezelő kötelezettséget vállal a hatályos adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartására, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának (továbbiakban: „NAIH”) ajánlásainak figyelembevételére.

A hatályos vonatkozó jogszabályok:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”);
 • a személyes adatok gépi feldolgozását szabályozó 1998. évi VI. törvény;
 • a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény;
 • a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény;

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése az érintett (továbbiakban: „Látogató”) előzetes tájékoztatásával – jelen szabályzat elfogadása – és önkéntes hozzájárulásával történik.

A Weboldal használatával a Látogató elfogadja a jelen szabályzatot és hozzájárul adatainak a Szabályzat szerinti kezeléséhez, tárolásához.

 1. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy lehetővé tegye a(z):

 • árajánlat készítést és kiküldést;
 • szolgáltatásokkal, termékekkel kapcsolatos információkérést és információnyújtást;
 • szolgáltatások kiszámlázását;
 • a Weboldal felhasználói élményének növelését;
 • a Weboldal használatával kapcsolatos – egyes Látogatókhoz közvetlenül nem kapcsolható – statisztikák készítését.
 • weboldalon egyes – regisztrációhoz között – tartalmak elérhetőségének korlátozását
 1. Általános irányelvek

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának. Az adat kizárólag a cél szerinti jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezelhető. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely elengedhetetlenül szükséges a cél eléréséhez. A személyes adat kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A személyes adat mindaddig megőrzi az adatkezelés során e minőségét, amíg a kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja, hogy a Látogatót csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 1. Kezelt személyes adatok (továbbiakban: „Adatok”) köre

A Weboldalt a Látogató önmagának azonosítása nélkül is látogathatja, ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldal használata során korlátozott mértékben sor kerülhet olyan technikai adatok, információk kezelésre, melyeket nem vagy csak nehezen lehet egy adott személyhez kapcsolni. Ezen adatok kezelésére elsősorban látogatottsági adatok mérése, statisztikák elkészítése, hibák javítása és felhasználói élmény fokozása céljából kerül sor. Az ún. sütikről (cookie) a Szabályzat 9. pontjában adunk részletes tájékoztatást.

 • Ajánlatkérés, információkérés emailben
  • Név
  • Email cím
  • Település
  • Telefonszám
 • Szolgáltatás megrendelés
  • Név
  • Telefonszám
  • Email cím
  • Számlázási cím
 • Regisztráció
  • Email cím
 • Számlázás
  • Név
  • Számlázási cím
  • Cégek esetében: cégnév, székhely, adószám

 

 1. Sütik (cookies)

A Weboldalon úgynevezett cookie-kat (továbbiakban: „Sütik”) használunk. A Sütik olyan file-ok, amelyek képesek azonosítani a Látogatót, illetve tárolják személyes preferenciáit, valamint technikai adatait, mint például az átkattintások és egyéb navigációs adatok. A navigációs adatok megmutatják, hogy a Látogató mely oldalakat látogatta meg és milyen sorrendben. A sütik kezelik, hogy a Weboldalon és azon keresztül mely reklámok jelenjenek meg, valamint mérik ezek hatékonyságát.

A sütik célja, hogy a

 • A felhasználói élmény és a szolgáltatás minőségének növelése érdekében statisztikai adatokat gyűjtsenek a Weboldal forgalmáról, nyomon kövessék a felhasználói trendeket, sémákat és kiválasztásokat;

A Sütiket a Látogató böngészője gyűjti, a tárolás helye a Látogató számítógépe. A Sütik egy része a böngésző bezárásakor automatikusan törlődik, másik részüket a Látogató bármikor szabadon törölheti a böngészőjének beállításaiban. A Weboldal látogatásakor keletkezett Sütiket úgy állítottuk be, hogy 3 hónap után automatikusan törlődjenek.

A böngészők alapértelmezett beállításai engedélyezik a Sütik használatát, ugyanakkor a Látogatónak módjában áll letiltania a Sütiket a böngészője beállításaiban. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét, hogy a Weboldal egyes szolgáltatásai, funkciói csak a Sütik engedélyezésének bekapcsolása esetén érhetőek el.

A Sütik segítségével kinyert adatok adott Látogatóhoz közvetlenül nem, vagy csak nehezen kapcsolhatók, ezeket kizárólag összevont statisztikák formájában, anonim jelleggel kezeli az Adatkezelő. A Weboldal a Google Analytics szolgáltatásával áll összeköttetésben, az összevont adatok kezelését és technikai hátterét a Google biztosítja.

A Weboldal használatával a Látogató hozzájárul a Sütik Szabályzatban foglaltaknak megfelelő használatához.

 1. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a 8. pontban rögzített adatokat a Látogató önkéntes hozzájárulásának visszavonásáig kezeli és tárolja. A hozzájárulás bármikor, szabadon visszavonható. A hozzájárulás visszavonására azonban csak olyan esetben kerülhet sor, ha az adat és a Látogató között közvetlen kapcsolat van, vagy amíg az ilyen kapcsolat helyreállítható. Ellenkező esetben az adat nem tekinthető személyes adatnak.

 1. Adattovábbítás
  • Az Adatkezelőnek jogában áll az összesített, anonim, az egyes Látogatókhoz közvetlenül nem kapcsolható információkat, statisztikákat megosztani bármely harmadik féllel.
  • A jelen 11. pontban említetteken túlmenően Adatkezelő semmilyen személyes adatot nem továbbít harmadik fél részére.
  • Harmadik felek adatkezelési gyakorlatáért az Adatkezelő a Ptk. szerinti, „az adott helyzetben általában elvárható” gondosság tőle elvárható mértékéig tud felelősséget vállalni.

 

 1. Külső hivatkozások, linkek

A Weboldal tartalmazhat olyan harmadik fél weboldalára mutató hivatkozásokat, linkeket, amelyekre nem vonatkozik jelen Szabályzat. Ezek az oldalak nem állnak az Adatkezelő tulajdonában és azokat nem üzemelteti, így ezeknek az adatkezeléséért Adatkezelő nem vállal semmilyen felelősséget. A Látogató felelőssége, hogy ezen oldalak vonatkozó szabályzatait elolvassa, értelmezze és elfogadja.

 

 1. Adatok biztonsága

Az interneten nem lehet biztosítani a személyes adatok teljes körű védelmét, biztonságát, azonban az Adatkezelő mindent megtesz a Ptk. szerinti, „az adott helyzetben általában elvárható” gondosság tőle elvárható mértékéig a Látogató személyes adatainak megóvása érdekében. Így olyan technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz, melyek igyekeznek a személyes adatokat megóvni a véletlen vagy szándékos manipulációtól, elvesztéstől, megsemmisítéstől, jogosulatlan közzétételtől, illetve hozzáféréstől. A fentiek ellenére – tekintettel az Internet sajátosságaira – az Adatkezelő nem tudja garantálni, hogy egy jogosulatlan behatolás során bármely, a Látogató által megadott információhoz egyáltalán nem fog hozzáférni jogosulatlan harmadik fél.

 1. A Látogató jogai

A Látogatónak jogában áll adatainak kezeléséről a Szabályzatban leírtakon túlmenően, vagy a Szabályzat értelmezésére vonatkozóan tájékoztatást kérni. A Látogató tájékoztatást az Adatkezelő 2. pontban megadott elérhetőségein kérhet. Az Adatkezelőnek kötelezettsége ezen tájékoztatást a kézhezvételt követő tőle telhető lehető legrövidebb, de legkésőbb 30 napon belül írásban megadni.

A Látogatónak bármikor és korlátlanul jogában áll kérni személyes adatnak minősülő adatainak módosítását, helyesbítését vagy törlését. A Látogató az adatkezelés megszüntetésére irányuló kérelmét a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 14 napon belül feldolgozza, melyről a Látogatót írásban értesíti. Az erre irányuló kérelem alapján a személyes adatok kezelésének megszüntetését, az adatok törlését – a jogszabály által meghatározott kötelező adatkezeléseken túlmenően – minden esetben végrehajtja.

A Látogató a hírlevelekről a hírlevelek alján található linken keresztül azonnali hatállyal leiratkozhat.

 1. Jogorvoslat

A Látogató jogainak megsértése esetén az Infotv. alapján jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – a választása szerint – az Adatkezelő székhelye szerinti megyei bíróság vagy a Látogató lakó- vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulni.

 1. A szabályzat módosítása

Adatkezelőnek jogában áll jelen Szabályzatot bármikor, egyoldalúan módosítani, annak érdekében az megfeleljen mind az Adatkezelő célkitűzéseinek, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások, termékek specialitásainak, valamint a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak. A Weboldalon keresztül mindig a hatályos szabályzatot érheti el a Látogató. A Látogató kötelezettsége, hogy időről-időre olvassa át a jelen Szabályzatot annak érdekében, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan minden információnak a birtokában legyen.

 1. A Szabályzat hatálya

Jelen szabályzat 2023.10.26-án lépett hatályba és visszavonásig érvényes.